Καλώς ήλθατε στην Οινοφόρο...

ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ είναι η εταιρεία η "φέρουσα οίνους". Τρία είναι τα στοιχεία που τη συνθέτουν:

  • Μια σπάνια αμπελουργική ζώνη, οι Πλαγιές της Αιγιαλείας
  • Το οινοποιείο, ένα σύγχρονο εργαλείο δουλειάς, , κτισμένο σε έξι (6) διαφορετικά επίπεδα στη πλαγιά του λόφου του Αιγίου.
  • Οι άνθρωποί της, άνθρωποι του ελληνικού και του παγκόσμιου κρασιού, ο Άγγελος Ρούβαλης, ο Τάσος Δροσιάδης, ο Βασίλης Κουρτάκης.


 

 

 

 

Η Οινοφόρος από το 1990 που ιδρύθηκε αποτελεί μια από τις εταιρείες - πρωτεργάτες της ποιοτικής αναγέννησης του Ελληνικού κρασιού ενώ η συμμετοχή στην ΟΙΝΟΦΟΡΟ, από το 2004, της "Ελληνικά Κελλάρια Οίνων" ισχυροποίησε τη θέση της στην ελληνική και διεθνή αγορά.