Ο όρος «ηρωική αμπελουργία» (viticulture héroïque) έχει υιοθετηθεί παγκοσμίως από τον κλάδο του κρασιού για να δηλώσει καλλιέργειες που καλούνται να αντεπεξέλθουν σε δύσκολες συνθήκες παραγωγής, απαιτώντας υψηλό κόστος, χειρωνακτικό μόχθο και ειδικές τεχνικές.

Ορεινοί αμπελώνες με κλίση εδάφους μεγαλύτερη του 30%, υψόμετρο πάνω από 500 μ., διάσπαρτοι μικροί κλήροι φυτεμένοι σε πεζούλες, αποτελούν, σύμφωνα με το διεθνές «Κέντρο Έρευνας, Μελέτης και Ανάδειξης της Ορεινής Αμπελουργίας» (CERVIM), τα κύρια κριτήρια πιστοποίησης μιας αμπελουργίας ως «ηρωικής».

Με τη μέση κλίση του εδάφους να είναι στο 35%, το μέσο υψόμετρο στα 862 μ., τους αμπελώνες φυτεμένους σε πεζούλες-μπαλκόνια σε φτωχά και πετρώδη εδάφη, συνθήκες που εμποδίζουν την εύκολη πρόσβαση και χρήση μηχανών και επιβάλλουν μικρές παραγωγές, η ορεινή Αιγιάλεια πληροί όλες τις προϋποθέσεις της «ηρωικής αμπελουργίας» και αποτελεί ιδανικό τόπο φιλοξενίας της.

Στο ορεινό ανάγλυφο της Αιγιάλειας, ο «ηρωικός» μόχθος βρίσκει λαμπρή ανταμοιβή: αυθεντικά κρασιά με έντονα αρώματα και πλούσιο σώμα, πολύτιμα γεννήματα αυτoύ του συναρπαστικoύ terroir.

Το Οινοποιείο Ρούβαλη είναι το πρώτο στην Ελλάδα που έχει αναγνωριστεί ως μέλος του CERVIM.

Wine Shop Wine Journal Contact